Desenvolupament Web

Desenvolupem projectes web i mobilitat per a organitzacions / empreses
 

Actualment la visibilitat, la mobilitat i la compartició de la informació de les companyies són necessitats ineludibles.

Totes les companyies requereixen d'una imatge pública visible, de la compartició d'informació entre els diferents membres de les mateixes, col·laboradors, o tercers, i optimitzar processos del seu negoci per ser més eficients, com departaments comercials, tècnics, etc. , Per augmentar la seva competitivitat en els seus mercats, però és habitual de no disposar de les eines adequades o recursos disponibles per resoldre aquestes necessitats.

A Alinea Online analitzem la necessitat conjuntament amb el client per proposar la solució.

Web Corporativa

Si l'actual web de la teva companyia s'ha quedat antiquada o no respon al teu actual imatge o missatge corporatiu, t'ajudarem a adequar amb eines i tecnologia d'última generació i disseny d'acord a la imatge i estratègia de l'empresa.

Creem la teva web corporativa perquè puguis administrar i actualitzar la informació de forma autònoma.

 

Característiques i Possibilitats

Gestor de Continguts - CMS Agenda de contactes / esdeveniments
Gestor de Menús / Categories Extensions per a Xarxes Socials i Blogs
Gestió Multimedia Integració amb Botiga Online
Gestor de Banners / anuncis Localització Google Maps
Gestor de formularis SEO Friendly
Multi-idioma Mapa Web
 Àrea Privada Adaptació LOPD / LSSI i Política de Cookies
Integració amb catàleg de Productes de Plataforma Openbravo i/o altres ERP/CRM/bbdd amb serveis web.

Intranet

Canal exclusiu i privat empresarial amb tecnologia web, per compartir, organitzar i gestionar recursos entre els diferents membres de la companyia: empleats, delegacions, desplaçats, etc.

Mantenir unificada, al dia, i accessible als membres d'una mateixa organització la informació resulta en ocasions tasca difícil. És freqüent no treballar amb les mateixes versions de documents, tarifes, ofertes, etc., o difícilment podem garantir la comunicació de certa informació o notícies als empleats i colaborades. Una àrea privada web ens ajuda a optimitzar aquestes necessitats corporatives.

 

Característiques i  Possibilitats

Gestor de Continguts - CMS Agenda de contactes / esdeveniments
Gestor de Rols / Usuaris Notícies
Gestor de Menús / Categories Control i gestió de despeses
Gestor de Banners / anuncis Localització Google Maps
Gestor de documents Reserva de sales
Tauler d'anuncis  Xat
Subscripcions RSS Missatgeria instantània

CRM WebApp

Hem realitzat projectes de mobilitat per a flotes comercials mitjançant el desenvolupament d'un mòdul webapp - perquè s'adapti a qualsevol dispositiu mòbil, smartphones i tablets, sincronitzant amb el programari de gestió empresarial del client.

Una de les dificultats habituals per a les empreses és el control de la gestió i activitat comercial. En ocasions els comercials desplaçats tenen dificultats d'accés a informació rellevant per efectuar les seves visites el més eficients possibles, tramitar les seves comandes, i elaborar el seu informe d'activitat, justament perquè no disposen d'eines adequades per a tal tasca, i en conseqüència aquests tràmits pateixen demores innecessàries i de vegades algunes d'elles s'acaben sense realitzar, ocasionant a l'empresa una demora en l'execució de les comandes i una falta de coneixement per la falta de reporting del comercial.
 

 

Característiques i Possibilitats

 

ERP

CRM WebApp
     
Clients
Clients Potencials
Grups i Rols de Comercial  
Integració amb Google Maps - Localització  
Informe de Vendes  
Objetius de Vendes
Comandes  
Reporting activitat  

Mòdul RMA Web

Hem realitzat projectes web d'integració RMA - Return Merchandise Authorization - Tramitació web de mercaderies amb garantia - amb el sistema de gestió empresarial de clients del sector de la venda de components tecnològics.

Molts dels actuals programaris ERP que solucionen la gestió RMA - no tenen solució web per facilitar als seus clients / distribuïdors la tramitació de la devolució o reparació de mercaderies en estat de garantia.
 
Alinea Online ha desenvolupat aquest mòdul web i integrant-lo amb el programari ERP que millora la fidelització dels clients i potencia l'estalvi dels recursos de gestió de les companyies de venda de components tecnològics.
 

 

Característiques i Possibilitats

 

ERP

RMA Web
     
Gestor Usuaris  
Gestor Productes / Famílies  
Tipus Avaria  
Números de sèrie  
Períodes de garantia  
Clients
Albarans RMA  
Consulta estat RMA  

 

Sol.licitud d'Informació