Openbravo - La millor plataforma de gestió empresarial web per a PIMES

Plataforma Openbravo és un programari de planificació de recursos empresarials (ERP) amb arquitectura client / servidor web escrita en Java. S'executa sobre Apache i Tomcat i amb suport per a base de dades PostgreSQL i Oracle.

Actualment es troba disponible en espanyol, anglès, italià, portuguès, rus, ucraïnès i francès.
 

Característiques Generals

Processos de Negoci 

Completa i fàcilment adaptable funcionalitat ERP horitzontal amb suport complet i intregral a la Gestió de Dades Mestres, Vendes, Compres, Projectes i Serveis, Magatzem i Inventari, Producció, MRP i Finances.

Model de Seguretat

Accés segur a l'aplicació mitjançant HTTPS i possibilitat d'autenticació d'usuari mitjançant LPAD com en el Microsoft Active Directory o OpenLDAP.

Seguretat funcional per gestionar drets d'accés per configuració de usaris i rols Auditoria avançada per registre i seguiment de l'ús de la solució Seguretat de dades. Nivell d'accés a dades, finestres i processos a nivell d'usuari.
Configuració d'idioma d'ús a nivell d'usuari / rol

Interoperativitat

Serveis web (WS) per integracions amb altres bbdd externes.
Connectors amb solucions de tercers.
Integració amb interfície de usaris de tercers (Google Maps, Zoho, etc.).

Entorno de desenvolupament

Entorn de desenvolupament integrat en la solución.
Entorn de desenvolupament intregrat amb eina eclipsi.
SCM integrat amb Mercurial per gestió i control eficient de les versions del codi font.

Mobilitat

La infraestructura mòbil en Openbravo és un mòdul que permet disseny i desenvolupament en dispositius mòbils i tàctils.
Suport multi dispositiu amb disseny adaptatiu (IOS i Android).
Funcionalidade mòbils existents en Vendes i Magatzems.
Operacions Offline en dispositius per assegurar interrupcions en línia.

Escalabilitat i desplegament

Il•limitada escalabilitat i flexibilitat de desplegament de la plataforma ja sigui en les seves instal•lacions o en el núvol amb una arquitectura de servidor flexible i un stack tecnològic potent que li permet escalar la solució a mesura que creix el seu negoci.

Reporting i Analítica

Analítica integrada. Crei els seus propis cubs OLAP (base de dades Mondrian) mitjançant el Diccionari d'Aplicació i informes analítics. Gestioni dimensions, múltiples representacions gràfiques i exporti dades fàcilment (incluyeSaiku).

Widgets. Els widgets de consulta li permeten llegir la informació de la seva bbdd (o una altra font d'informació externa) i mostrar el resultat a l'usuari. Un giny pot ser inclòs en l'espai de treball o en un formulari en forma d'un camp.

Openbravo - Beneficis

Diferenciar-se per ser més competitiu

 

1Agilitat i comoditat d'ús. Accedeixi a su gestió empresarial des de QUALSEVOL terminal client i lloc. Nomes cal Navegador i línia de dades. Interface d'usuari fàcil i comode d'ús.

2Solució fàcil d'instal.lar i administrar. El procés d'instal•lació és només del servidor web. No te instal•lació terminal / client. Aixó redueix el temps d'instal•lació, d'administració i actualització del sistema.

3Fàcil d'adaptar. La incorporació de la plataforma de desarrollo en la pròpia instància de la llicència d'ús, aixi com l'ús d'eines avançades de desarrollo - eclipsi - garanteixen una optimització de les adaptacions i personalitzacions del client quant a temps i eficiència.

4Reducció de costos d'infraestructura i hardware. La centralització en un servidor al núvol permet estalviar en costos d'infraestructura de hardware, altres programaris de comunicació, connexió o seguretat, i recursos interns o externs per a l'administració o manteniment dels mateixos.

5Reducció del "time-to-market". SLa seva gran adaptabilitat i accessibilitat li permet una gran reducció del temps d'iniciació d'operacions en noves geografies, aixi com el llançament de nous productes i / o campanyes.

6Preparat per la internaciolització de la companyia. La disponibilitat de la plataforma en diferents idiomes, la configuració de l'ús de l'idioma a nivell d'organització / perfil / usuari, i la implementació fiscal de diferents països, permet resoldre de forma eficient, ràpida i simple la internacionalització de l 'empresa aixi com la Interacció amb tercers (col•laboradors, empleats, etc.) d'altres països.

7Multi-Organizació. La llicència d'ús permet multi-organitzacions (empreses) permetent també jerarquies i configuracions de grup, compartició de productes, clients, etc., i l'el•laboració d'anàlisi i reporting per agrupacions jeràrquiques.

8Costos molt competitius. Costos molt competitius en relació qualit a altres solucions comparatives del mercat. No existeix el preu o inversió de compra de la solució Openbravo. El seu cost és el resultat de les quotes per subscripció + serveis d'implementació.

Openbravo - Solucions

Si vols començar per la versió d'Openbravo Community Edition - free- o contractar la versió d'Openbravo Professional Edition posem a la seva disposició uns paquets de serveis d'ajuda per facilitar-te la posada en maxa.

 

Pack Benvinguda 1.950 €
Configuració 1 organització
Configuració magatzem per defecte
Configuració d'impostos
Rols bàsics
Arbre de Comptes / Exercici / PiG / Balanços
Parametrizació de tipus de document (factura,comanda,albarà (compras i ventes))

 

Pack Càrrega de Dades 750 €
Clients, proveïdors, productes, pla de comptes, assemptament d'apertura, inventari, cartera viva.

 

1 jornada presa de requeriments - presencial - 480 €

 

1 jornada de formació - presencial - 440 €
Opcional.

 

1 jornada de formació - remota - 360 €

 

Funcionalitat

 

  Commerce Suite Business Suite
     
Gestió de Mestres
Gestió de Magatzem
Gestió de Producció / MRP
Gestió de Projectes i Serveis
Gestió de Vendes i Tarifes
Punt de Venda / POS  
OB Analytics

 

Modalitat d'instal.lació

On Premise

Aquesta modalitat posibilitat la instal•lació de la llicència Openbravo llista per al núvol al servidor privat del client.
La seva contractació és de pagament per quotes de subscripció anuals anticipades.
Usuris concurrents.
 

Cloud Offering

Aquesta modalitat implica l'ús de la llicència openbravo en els serveis Hosting - en el núvol - d'Openbravo.
La seva contractació és de pagament per ús per quotes mensuals / subscripció anual.
Usuaris nominals

 

Serveis

 

  On Premise Cloud
     
Serveis Hosting Inclosos
Actualizacions de les llicències
Instal.lació d'actualitzacions
Pagament per ús quota anual anticipada
Pagament per ús quota mensual anticipada
Serveis Suport Partner

 

Openbravo - Llicències i Edicions

Openbravo és una de les eines capdavanteres en el desenvolupament de programari de gestió empresarial a l'entorn internet. Al 2015 llença al mercat Openbravo ERP, una sol·lució de gestió global per a empreses de baixa tecnologia amb llicència opensource - programari lliure.

En l'actualitat, la companyia, amb la seva seu central a Pamplona - Espanya - s'ha convertit en una empresa d'abast mundial, amb oficines a Barcelona, Paris, Mèxic DF i Calcuta, oferint serveis a través de la seva extensa xarxa d'associats, i liderant el mercat internacional del programari de gestió empresarial de codi obert.

 

El fabricant disposa de dos tipus de llicenciament:

  • Edició Comunitaria - Llicència pública (MPL) . Llicència de codi obert i programari lliure gratuita, de funcionalitat limitada i amb soport contractable a través de la seva xarxa d'associats certificats.  Dirigida a empreses amb necessitats bàsiques.
  • Edició Comercial. LLicència comercial de pagament sota model de subscripció, amb complerta i extensa funcionalitat. Per altra banda, la edició comercial presenta dos models de llicencia: 
    • Openbravo Professional Edition , dirigida a un mercat PYME  amb un nombre limitat d'usuaris i amb un nivell de suport i manteniment estàndar.
    • Openbravo Enterprise Edition, dirigida a un mercat de PETITA I MITJANA EMPRESA amb un alt nombre d'usuaris i/o alt nivell de suport i manteniment.

Dins de la edició comercial, el fabricant ofereix dos tipus de sol·lucions:

  • Suite de Comercio de Openbravo. És la evolució avança de la anterior plataforma ERP, una solució de gestió global amb una gran funcionalitat horitzontal ERP, CRM y BI per a diferents industries.
  • Suite de Negocio de Openbravo. Suite de Comercio de Openbravo . És la solució de gestió global per a minoristas. És una sol·lució multicanal de gestió del negoci que inclou una sol·lució del punt de venta, web i mòbil suportada amb una complerta gestió de backoffice, gestió de mercaderies, cadena de subministrament, gestió finançera, BI, etc.

 

Openbravo  ens ofereix una excel·lent oportunitat per INICIAR, ESCALAR i CRÈIXER segons les nostres necessitats amb una sol·lució avançada al núvol.

Openbravo - Casos d'èxit

Descobreixi com les companyies estan utilitzant les solucions d'Openbravo i com han millorat els seus resultats de negoci.

 

Openbravo - casos d'èxit

Openbravo - Vídeos

 

Els vídeos són la manera més efectiva i ràpida d'aprendre més sobre les funcionalitats d'Openbravo, els mòduls específics desenvolupats per Openbravo o els seus partners, funcionalitats concretes, possibilitats d'integració del producte i molt més.

 

Vídeos - Commerce Suite- Minoristes - Openbravo

 

Vídeos - Business Suite - Openbravo